Jak powstała fundacja?

Fundacja powstała 21.12.2020 r. Fundacja to nie tylko katowicka organizacja pozarządowa ale przede wszystkim społeczny start-up, który działa w obszarach celów zrównoważonego rozwoju, m.in. dobrej jakości edukacji, zrównoważonych miast i społeczności oraz działań w dziedzinie klimatu.

Fundację Ogrody Przyszłości tworzy zespół kobiet, które kochają naturę, ogrody i filozofię życia SLOW LIFE. Mamy lawendowe serca i głowy pełne pozytywnej energii, inspiracji i motywacji. Zmieniamy otaczający nas miejski krajobraz na bardziej ukwiecony, mniej zalękniony i lawendą obsadzony.

Od kogo się zaczęło?

Monika Laksa

Prezeska Fundacji Ogrody Przyszłości

Inicjatorka społeczna, eko-edukatorka i Hortiterapeutka. Od 2010 roku realizuje projekty kulturalne i edukacyjne. Od 2016 roku zaangażowana w ogrodnictwo miejskie i społeczne. Założycielka ogrodu społecznego Lawendowy Ogrodu Katowic. Od 2021 roku realizuje misję społeczną wprowadzania natury i ogrodów do miast poprzez działania Fundacji Ogrody Przyszłości.

Jaka jest nasza misja?

Chcemy aby każde miasto było ogrodem dla swoich mieszkańców. Chcemy aby szkoły i inne instytucje oświatowo-edukacyjne zmieniły swoje oblicze i stały się bardziej świadome ekologicznie.

Chcemy aby nowe pokolenia wychowywały się w lepszym środowisku naturalnym, szczególnie w środowiskach miejskich. Chcemy aby dzieci rozwijały się i dorastały w świadomości ekologicznej, z szacunkiem do otaczającej przyrody. Chcemy aby każde przedszkole i szkoła z woj. śląskiego miała swój własny ogród, zieloną przestrzeń itp. 

Chcemy aby Lawendowy Ogród Katowic był miejscem otwartym dla wszystkich, w którym odbywać mają się zajęcia promujące slow life, oddalające ludzi od konsumpcyjnych bodźców systemu. Chcemy aby lawenda jako symbol łagodności stała się środkiem do przekazywania nowej świadomości ekologicznej w celu zrównoważonego rozwoju miast i ich mieszkańców.

Chcemy zmieniać świadomość społeczeństwa na bardziej łagodniejszą, empatyczną, bliższą naturze, w harmonii z sobą, miejscem zamieszkania oraz lokalną społecznością.