Lawendowe Miasta

Lawendowe Miasta to projekt społeczny, którego celem jest dążenie do stworzenia miasta przyszłości, miasta ogrodu.

W tym celu propagujemy ideę nasadzeń ziół miododajnych, w tym głównie lawendy na terenach miejskich – w myśl zasady bliżej natury, bliżej siebie, a także integrujemy instytucje opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne m.in. szkoły, przedszkola, domy samotnej matki czy domy dziecka miasta Katowice z środowiskiem naturalnym.

Urbanizacja i towarzysząca jej degradacja środowiska naturalnego sprawiają, że coraz trudniej o bliskość z nieskażoną przyrodą. Tymczasem badania pokazują, że kontakt z naturą sprzyja zdrowiu i wydłuża życie. “.. Bliskość zieleni niesie zatem korzyści i dla ciała, i dla umysłu. Niestety, tego drogocennego „leku” ubywa: w miejsce dotychczasowych łąk i zagajników, trawników i parków wciąż powstają kolejne parkingi, betonowe osiedla, oszklone wieżowce z klimatyzowanymi biurami. Tereny zurbanizowane się rozrastają, a dostęp do obszarów zielonych maleje. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w 2050 roku aż 68 procent ludzi będzie mieszkać w miastach. Już dziś zaludnia je ponad 4 miliardy osób, a największa metropolia świata, Tokio, liczy 37 milionów mieszkańców (z aglomeracją). Do 2030 roku na świecie będą 43 megamiasta – takie, których liczba ludności przekracza 10 milionów.

Coraz trudniejszy dostęp do natury sprawia, że cierpimy. Brakuje nam bliskości naturalnego, nieskażonego i niezniszczonego przez człowieka otoczenia. Czujemy, że tracimy swoje miejsce do życia. Prof. Glenn Albrecht z University of Sydney w Australii, autor książki Earth Emotions: New Words for a New World (Emocje Ziemi: nowe słowa dla nowego świata), nazywa ten stan solastalgią..”./cyt. Agnieszka Chrzanowska, Eliksir leśnej głuszy/

Projekt Lawendowe Miasta to projekt miasta przyszłości, miasta które jest ogrodem zamieszkanym przez ludzi i zwierzęta we wspólnym ekosystemie. To projekt wieloletni, którego myśl pojawiła się wraz z powołaniem Fundacji Ogrody Przyszłości do życia w  grudniu 2020. Pierwszy etap Lawendowych Miast rozpoczęliśmy na jesieni 2021 roku.

Nasza Fundacja to nie tylko młoda katowicka organizacja pozarządowa ale przede wszystkim społeczny start-up, który działa w obszarach celów zrównoważonego rozwoju, m.in. dobrej jakości edukacji, zrównoważonych miast i społeczności oraz działań w dziedzinie klimatu.

Pierwszym zalążkiem projektu było zainicjowanie i założenie największego ogrodu społecznościowego w Katowicach tj. Lawendowego Ogrodu Katowic, położonego w południowej dzielnicy miasta – Ochojec (ogród o powierzchni ok 1200 m2, nasadzony 1 000 szt. lawendy, oraz innych ziół). Lawendowy Ogród Katowic to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców, miejsce spotkań, wydarzeń kulturalnych, edukacji ekologicznej, oraz festiwalu Lawendy.

Lawendowy Ogród Katowic zainicjowany przez Prezeskę Fundacji Ogrody Przyszłości Monikę Laksa powstał dzięki funduszom budżetowi Inicjatywy Lokalnej (2019, 2020 oraz 2021) w kwocie ok. 75 000 zł oraz budżetowi Zielonego Budżetu edycja 2021 w kwocie ok. 93 000 zł oraz środkom finansowym wypracowanym z działalności Fundacji Ogrody Przyszłości w 2021 oraz 2022 r. w łącznej kwocie ok. 36 000 zł.

Grupą docelową projektu Lawendowe Miasta jest miasto Katowice, tereny instytucji wychowawczo-oświatowych oraz oczywiście sami mieszkańcy. Bezpośrednią grupą docelową naszego projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Naszym celem jest aby mieszkańcy każdej dzielnicy w Katowicach oddychali świeżym, najlepiej o zapachu lawendy powietrzem, aby dzieci wzrastały w zrównoważonym środowisku, otoczone bliskością przyrodą.

Zasięg projektu obejmuje teren miasta Katowice. W dalszym etapie będziemy włączać inne miasta z województwa śląskiego.

W pierwszym etapie udało nam się zrealizować 5 poletek lawendy na terenach Miasta Katowice (pasaż zieleni przy Przedszkolu nr 84 w Piotrowicach, teren zieleni przy Przedszkolu nr 4 i V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Gen. Jankego, teren zielony przy Domu Aniołów Stróży w Ogrodzie Anielskim na Załężu, pas zieleni przy budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet na ul. Orkana, pas zieleni przy budynku Rawa Ink na ul. Teatralnej 17 – ta inwestycja powstała dzięki współpracy z Centrum Społecznościowym Śródmieście i Zawodzie – Program Aktywności Lokalnej MOPS). W sumie nasadziliśmy 300 szt. lawend.

Kilka miesięcy wcześniej tj. w lipcu 2022 r. zorganizowaliśmy dzięki wsparciu Miasta Katowice I bezpłatny Festiwal Lawendy w Katowicach, który odbił się głośnym echem w naszych lokalnych mediach. Festiwal cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W dniu 16 lipca odwiedziło nasz ogród ok 1000 osób, w tym goście przybyli nie tylko z Katowic ale z całego województwa śląskiego. Byli również przedstawiciele z plantacji lawendy Levanderija z litewskiego Wilna. Wszyscy uczestnicy festiwalu aktywnie uczestniczyli w warsztatach naturoterapii i pierwszym zbiorze lawendy z Katowic, którą  potem każdy uczestnik zabrał ze sobą do swojego domu, środowiska pracy.