Wstęp wolny

Cykl edukacyjnych spacerów botaniczno-przyrodniczych w ramach IV edycji Zielonego Budżetu.

Drodzy Mieszkańcy Katowic, zapraszamy Was serdecznie na drugą edycję spacerów botaniczno-przyrodniczych
z dr Szenderą po katowickich Parkach.

W tej edycji zaprosimy Was na 14 spacerów. Każdy z nich odbędzie się w innym parku.
Zapoznajcie się z harmonogramem wszystkich spacerów i wybierzcie te parki, które są Wam najbliższe sercu.

18 maj

Park

Kościuszki

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Powstańców Śląskich z okolicą NOSPR

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

1 czerwiec

Park

Dolina 3 Stawy

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Bolina

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

22 czerwiec

Park

Zadole

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Murckowski i Rezerwat Las Murckowski

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

13 lipiec

Park

KWK Staszic w Giszowcu

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Morawa, Park Uthemana
w Szopienicach

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

24 sierpień

Park

Plac Grunwaldzki

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Pniaki w Bogucicach

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

14 wrzesień

Park

Ślepiotka Ochojec

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Malownik Kostuchna

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

5 Październik

Park

Wełnowiecki

8:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Park

Alojzego Budnioka Koszutka

12:00

Park Kościuszki

Początki tego parku sięgają roku 1888, kiedy na obszarze 6 ha podmiejskiego lasu uporządkowano teren tworząc zalążek parku. W latach 1894-1895 zaczęto tworzyć Süd Park (Park Południowy), powiększając tym samym jego powierzchnie. 

Opis projektu

Projekt „Rośliny w Wielkim mieście” cykl 7 rodzinnych BEZPŁATNYCH edukacyjnych spacerów botaniczno – przyrodniczych. Spacery będą realizowane na zlecenie Urzędu Miasta Katowice w ramach III edycji Zielonego budżetu.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic w wieku 0 - 100 lat. Spacery będą realizowane w okresie kwiecień – październik 2023 na terenach zielonych miasta Katowice. Podczas spacerów odwiedzimy: Park Kościuszki, Katowicki Park Leśny (z parkiem Stachonia), Park na Dolinie 3 Stawów, Park na Giszowcu, Park Zadole, Park Bogucki i Park Wełnowiecki. Spacery będzie prowadził doświadczony botanik, dendrolog – dr nauk biologicznych Waldemar Szendera, który opowie uczestnikom o miejskich krzewach i drzewach, roślinach miododajnych, roślinach tzw. runa, dzikich roślinach jadalnych, o tym jak je rozpoznawać i chronić.

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek zainteresowani florą miejską, środowiskiem naturalnym oraz warunkami wegetacji roślin w środowisku zurbanizowanym.

Każdy spacer będzie trwał około 2 godzin. Ilość uczestników na każdym spacerze jest ograniczona (25 osób).
W ramach projektu zostanie ogłoszony konkurs dla aktywnych uczestników pt. ”Miejski Botanik” – szczegóły konkursu zostaną podane przed pierwszym spacerem oraz w regulaminie konkursowym. Dla uczestników i wygranych nagrody książkowe i edukacyjne.

BONUSEM projektu będzie udział uczestników w LEŚNEJ KĄPIELI, którą zrealizuje partner projektu FUNDACJA LEŚNE PROJEKTY. Warunki uczestnictwa w Leśnej Kąpieli określone są w regulaminie i będą ogłoszone przed pierwszym spacerem.

Cel projektu

Miasto to kopalnia wiedzy przyrodniczej, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko wiedzieć gdzie jej szukać i mieć przy sobie kogoś kto nam tą wiedzę przybliży.

Celem projektu rodzinnych spacerów botaniczno-przyrodniczych „Rośliny w Wielkim mieście” jest przybliżanie wiedzy o naszym otoczeniu naturalnym. Katowice to nie jedynie budynki i ulice, to także miejsca, gdzie można pobuszować ciesząc się przyrodą, często znajdującą się tuż obok.
Celem projektu jest również rozbudzenie w mieszkańcach ciekawości świata roślin i poznawanie flory miejskiej.
Projekt przyczyni się do pogłębiania wiedzy na jej temat także w kontekście ochrony bioróżnorodności oraz zagrożeń typu antropogenicznego.

Ponadto chcemy zachęcić uczestników do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, w terenie, kształtując pozytywne nawyki chroniące przyrodę, a także zaprosić do integracji pokoleniowej. Realizacja projektu skutkować będzie także poszerzeniem oferty edukacyjno - przyrodniczej skierowanej do całych rodzin w okresie wegetacji roślin na przestrzeni 3 pór roku – wiosna, lato, jesień.

W długofalowej perspektywie cykl spacerów przyczyni się do aktywizacji rodzin, wpłynie pozytywnie na ich kondycję psycho-fizyczną i zdrowotną.

Wstęp wolny

Dla aktywnych uczestników KONKURS

Głównym dendrologiem i botanikiem będzie
dr Waldemar Szendera


Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz studia podyplomowe z zakresu Człowiek i Środowisko w Warunkach Antropopresji. Odbył szkolenie w zakresie Restytucji Zdegradowanych Zbiorowisk Roślinnych na Terenach Intensywnie Użytkowanych Turystyczne.

Jest założycielem firmy ComfreyLab Pracownia Żywokost, istniejącej od 1990 roku. Hobbistycznie zajmuje się etnobotaniką, prywatne prowadzi muzeum etnograficzne Kamojówka w Suszcu.

Zobacz relację z I. edycji

Fotorelacja

Opis projektu

Podcast PARKOWE KATOWICE

Fotorelacja ze spaceru Park Kościuszki

Fotorelacja ze spaceru Park Powstańców Śląskich z okolicą NOSPR

Fotorelacja ze spaceru Park Dolina 3 Stawy

Fotorelacja ze spaceru Park Zadole

Fotorelacja ze spaceru Park Bolina

Fotorelacja ze spaceru Park Murckowski

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Katowice w ramach realizacji III edycji Zielonego Budżetu